Δωρεάν Παιχνίδια Δράσης - Free Action Games

SniperAnk CoinPirates of the Stupid SeasMatching finderTic Tac ToePirate's Time 2 fans' packAngry CowsPiranha AttackSnake Bounce 2Airport ControlScary CannonLe Pistolet Sauvage (Wild Pistol)KilleroidsFruit ToothpickWarflash 2 Level PackRobocityTwo Powers 2Ta-te-tiTank Attack - DestructionBarbarian going to work

Lineup Four

Your favorite pastime during travel is now online! The object of this game is to connect 4 of your color discs so that they form a line in horizontal, vertical or diagonal direction. You will be given a board with a total of 42 empty spots divided into 7 columns. You will be using discs in yellow color, while the computer will use red pieces. You and the computer will take turns to place discs into empty spots on the board. During your turn, you can move your mouse to select a column, then click to place the disc. When a side forms a horizontal, vertical or diagonal line with 4 discs of the same color, the game is won. Beat the computer by using as few pieces as possible, and you will surely receive magnificent rewards!

Information


Νέα Παιχνίδια Δράσης - New Action Games

The Million Pound DropMaheejongBalloons BlastInfectionEasteroid BlastBlocks BlastSroblorockt heroElf princePENGUIN JINBitcoinSnatchHarald VikingRun Ninja Run - 3 - Unexpected RoadMightyMouseMouse & MonsterBubbles BizarreCandy CrackerSpace ShootSlingshot ChallengeTurn Based Tank War