Δωρεάν Παιχνίδια Δράσης - Free Action Games

CMYKWaggle 2Tycoon Of ToysMorpho BallMasterMindTriPopEscape the MistAtom AnticsMonster Must Die Level PackBuilding SchoolHopy Hamburgeriabombman - rabbitAnti-ParachuteKung-fu FortressColorFul Chess MultiplayerSpace InvadeTimelyCardsBobble ShooterModern Armies RTSExplosion hit pineal

Gem Hoarder

This is a mixer of Falling Blocks Tricks and Match 3 with a complete new game-play. The control scheme defines some game play:
Movement: Arrow Keys
Stop falling blocks: Space Key
Rotate Block: 'R' Key
Matching three or more gems of the same color will cause them to disappear. A level is complete when either all of the gems have been removed or only gems of one color are on the board.

Information


Νέα Παιχνίδια Δράσης - New Action Games

The Million Pound DropMaheejongBalloons BlastInfectionEasteroid BlastBlocks BlastSroblorockt heroElf princePENGUIN JINBitcoinSnatchHarald VikingRun Ninja Run - 3 - Unexpected RoadMightyMouseMouse & MonsterBubbles BizarreCandy CrackerSpace ShootSlingshot ChallengeTurn Based Tank War