Δωρεάν Παιχνίδια Δράσης - Free Action Games

Summer StarsFootball Pinball 2012Risk Subway EscapeChinese Pairs 2Carnival Shooting RangeArrow Balloon LegacyLooptrixOrange Cat AdventureDouble dimensionConstellation Adventure KingYouGame Color Balls SolitaireWood CrashBricks Blast 2013Bottle On HeadFart king BrosIndie Music ManagerJuggle BasherAstral AllianceColor The TownSad Asylum

Space Shoot

Coveting the rich resources on your planet, an alien force has declared war and launched massive attacks against your homeland. As an officer of the defenders, your goal in the game is to control your spacecraft and destroy the enemies. To do so, simply use your mouse to move your craft, and press the mouse to fire at the alien spaceships. Do not stop shooting until a spacecraft is destroyed, and by doing so you will receive 100 points. Note that some of the enemies cannot be eliminated, so you need to be careful and avoid crashing into them. You will start the game with 3 lives, as shown at the top left corner. If you are hit by an enemy, one life will be deducted. You lose the game when all of the lives are gone. Fight against the intruders and safeguard your beautiful planet from devastation!

Information


Νέα Παιχνίδια Δράσης - New Action Games

The Million Pound DropMaheejongBalloons BlastInfectionEasteroid BlastBlocks BlastSroblorockt heroElf princePENGUIN JINBitcoinSnatchHarald VikingRun Ninja Run - 3 - Unexpected RoadMightyMouseMouse & MonsterBubbles BizarreCandy CrackerSpace ShootSlingshot ChallengeTurn Based Tank War